• PROFESYONEL WORDPRESS TEMALARI
 • RESPONSIVE WORDPRESS TEMALARI
 • PREMIUM WORDPRES TEMALARI
 • SEO UYUMLU WORDPRESS TEMALARI
 • YÖNETİLEBİLİR WORDPRESS TEMALARI

get_posts

get_posts içine parametreler alan ve yaptığınız filtrelemeler sonucunda size yazıları döndüren fonksiyondur, her ne kadar WP_Query önerilse de get_posts fonksiyonunu kullanmakta bir sakınca yoktur.

get_posts fonksiyonun parametreleri get_pages fonksiyonunun parametrelerine oldukça benzerdir ancak yinede ayrıt edici farkları vardır, get_pages doğrudan veritabanı üzerinde doğrulama yaparken get_posts WP_Query kullanır.

Örnek Kullanım;

 1. <?php $args = array(
 2.     'posts_per_page'   => 5,
 3.     'offset'           => 0,
 4.     'category'         => '',
 5.     'category_name'    => '',
 6.     'orderby'          => 'date',
 7.     'order'            => 'DESC',
 8.     'include'          => '',
 9.     'exclude'          => '',
 10.     'meta_key'         => '',
 11.     'meta_value'       => '',
 12.     'post_type'        => 'post',
 13.     'post_mime_type'   => '',
 14.     'post_parent'      => '',
 15.     'author'       => '',
 16.     'author_name'      => '',
 17.     'post_status'      => 'publish',
 18.     'suppress_filters' => true
 19. );
 20. $posts_array = get_posts( $args ); ?>

Parametreleri Tanıyalım;

posts_per_page
(int) Döngü içinde kaç adet içerik göstereceğinizi belirler.

Offset
(int) offset parametresi döngü çalışırken girdiğiniz değer kadar içerik atlamanızı sağlar, offset değerimizi 2 yaparsak yaptığınız filtreleme sonucunda ilk 2 içeriği atlayıp diğer içerikleri gösterir.

category
(int) istediğiniz kategorinin ID değerini yazarak belirttiğiniz kategorinin içeriklerini çekebilirsiniz.

category_name
(string) istediğiniz kategorinin ‘slug’ yazarak belirttiğiniz kategorinin içeriklerini çekebilirsiniz.

orderby
(string | array) içeriklerinizi belirttiğiniz sıralama metoduna göre sıralar. Varsayılan olarak post_date(yazı tarihi) göre sıralar.

order
(string) içeriklerinizi büyükten küçüğe yada tam tersi olacak şekilde sıralamanızı sağlar. Varsayılan olarak ‘DESC’ (Büyükten küçüğe sıralar)

 • ASC : Küçük değerden büyük değere doğru sıralayabilirsiniz. (1, 2, 3; a, b, c)
 • DESC : Büyük değerden küçük değere doğru sıralayabilirsiniz. (3, 2, 1; c, b, a)

exclude
(int | array) Belirttiğiniz içerikleri hariç tutabilirsiniz.

Meta
Eğer özel alan kullanıyorsanız özel alan değerine göre listeleyebilirsiniz.

 • meta_key : Özel alan ismi
 • meta_value : Özel alan değeri

post_type
(string | array) Yazı tipine göre içerik listeleyebilirsiniz.
bazı örnekler;

 • post
 • page
 • attachment
 • revision
 • Özel yazı tipiniz

post_mime_type
(string | array) Eğer post_type olarak ‘attachment’ seçtiyseniz bu parametrede attachment tipleri belirtebilirsiniz.

 • image/jpeg
 • image/gif
 • image/png
 • image/bmp

post_parent
(int) Eğer alt sayfa listelemek istiyorsanız üst sayfanın ID değerini dgirebilirsiniz.

author
(int) Herhangi bir kullanıcının ID değerini girerek kullanıcıya ait içerikleri listeletebilirsiniz.

author_name
(string) Herhangi bir kullanıcının kullanıcı adını girerek kullanıcıya ait içerikleri listeletebilirsiniz.

post_status
(string | array) İçeriklerinizi içerik durumuna göre listeleyebilirsiniz. (yayımlanmış,silinmiş,taslak…)

 • publish
 • trash
 • draft
 • pending
 • any

Örnek Kullanım;

 1. <ul>
 2. <?php
 3. global $post;
 4. $args = array( 'posts_per_page' => 5, 'offset'=> 1, 'category' => 1 );
 5. $myposts = get_posts( $args );
 6. foreach ( $myposts as $post ) : setup_postdata( $post ); ?>
 7.     <li>
 8.         <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
 9.     </li>
 10. <?php endforeach;
 11. wp_reset_postdata();?>
 12. </ul>

Notlar;

 • posts_per_page parametresi offset parametresi olmadan kullanılamaz.
 • posts_per_page parametresi yerine numberposts parametresi kullanabilirsiniz.